Изберете Вашия абонаментен план

Платете за година и спестете 40 лв. (при годишен Абонамент+ спрямо месечен Абонамент+ за 12 месеца)
Абонамент "Плюс"
20 лв.

на месец
Ежедневен бюлетин с всички нови съдебни актове от предходния ден*
Пълен достъп до всички функционалности на системата:
Търсачки
Филтри
Свързани актове
Бележник
Възможност за сваляне на актовете в PDF
Мобилен достъп
Персонални известия за промени
"По делата ще ги познаете"
Абонамент "Стандарт"
10 лв.

на месец
Ежедневен бюлетин с един нов съдебен акт, избран от редакцията ни
Достъп до някои функционалности на системата:
Търсачки
Филтри
Свързани актове
Бележник
Възможност за сваляне на актовете в PDF
Мoбилен достъп
Персонални известия за промени
"По делата ще ги познаете"
Други оферти
Специални условия

Групови профили
Студенти, преподаватели, научни работници
Съдилища
Адвокатски дружества
Институции
Професионални организации
Компании
Учебни заведения
 
 
 

*Ежедневен бюлетин
Ежедневният ни бюлетин съдържа релевантната практика на ВКС, Гражданска и Търговска колегии, публикувана от администрацията на съда през предходния ден – решения по чл. 290 ГПК, определения за допускане до касационно обжалване и определения по чл. 274, ал. 3 ГПК. Всички останали съдебни актове се публикуват ежедневно и са достъпни в системата.

Данни за фактура се попълват при създаване на поръчката. Всички абонаменти се подновяват автоматично, освен ако не заявите друго чрез Вашия профил в системата. Можете да прекратите абонамента си по всяко време.